Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowe Brzesko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nowe Brzesko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowe Brzesko.

Mapa Geoportal Nowe Brzesko

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzeskoul. Krakowska 44Nowe Brzesko, 32-120

Tel: 12 3852094

Fax: 12 385-03-55

E-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Nowe Brzesko: 1214033

Witryna: http://www.nowe-brzesko.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Krzysztof Madejskisekretariatnb@iap.pl

Gmina Nowe Brzesko w liczbach

Powierzchnia gminy Nowe Brzesko*

54 km2

2114 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowe Brzesko*

5 676 mieszkańców

1638 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowe Brzesko*

104 mieszkańców na km2

756 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowe Brzesko

Geoportal Nowe Brzesko prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Nowe Brzesko

Jak powstał Geoportal gminy Nowe Brzesko?

Geoportal Nowe Brzesko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowe Brzesko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Nowe Brzesko umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowe Brzesko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowe Brzesko?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Nowe Brzesko;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Nowe Brzesko;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Nowe Brzesko;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Nowe Brzesko;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Nowego Brzeska.
Informacje na Geoportalu Nowe Brzesko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowe Brzesko?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Nowe Brzesko;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Nowe Brzesko;
 • Rejestr MPZP Nowe Brzesko;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Nowe Brzesko;
 • Mapa Topograficzna gminy Nowe Brzesko;
 • Mapa Solarna gminy Nowe Brzesko;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Nowe Brzesko;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Nowe Brzesko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowe Brzesko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowe Brzesko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowe Brzesko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowym Brzesku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowego Brzeska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowe Brzesko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowe Brzesko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowe Brzesko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowego Brzeska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowego Brzeska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowe Brzesko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowe Brzesko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowym Brzesku.

  Geoportal gminy Nowe Brzesko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowe Brzesko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowym Brzesku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowe Brzesko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Brzesku.

  W Geoportalu Nowe Brzesko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowe Brzesko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowym Brzesku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowe Brzesko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowe Brzesko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowe Brzesko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowe Brzesko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowe Brzesko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowe Brzesko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowe Brzesko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowe Brzesko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowym Brzesku. W Geoportalu gminy Nowe Brzesko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowym Brzesku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowe Brzesko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowe Brzesko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Nowe Brzesko dla mieszkańców

Geoportal Nowe Brzesko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowe Brzesko. Na mapie Nowego Brzeska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowe Brzesko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowe Brzesko. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowe Brzesko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowe Brzesko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowe Brzesko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowe Brzesko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu